expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

2 thg 5, 2012

Hình ảnh mới nhấtXEM TOÀN BỘ ALBUM ẢNH 
Quí vị muốn có ảnh của mình chỉ cần bấm vào hình cho to ra, lưu vào USB
để rửa ảnh có chất lượng tốt giữ làm kỷ niệm.

HÌNH ẢNH TRONG NGÀY 11-4 Nhâm Thìn  (1-5-2012)
Thầy Thích Hồng Nghĩa  làm lễ tại Lễ Đài Phật Đản tư gia
         Album ảnh 
HÌNH ẢNH TRONG NGÀY 11-4 Nhâm Thìn  (1-5-2012)
Chùa Quảng Tế TP Huế về thăm lễ đài Đại lễ Phật Đản
 ngày 12-4 Nhâm Thìn ( 2-5-2012 )
HÌNH ẢNH TRONG NGÀY 12-4 Nhâm Thìn ( 2-5-2012 )
Tiếp đón lãnh đạo chính quyền Huyện Phú Lộc và
Xã Vinh Hưng thăm lễ đài chính
HÌNH ẢNH TRONG NGÀY 12-4 Nhâm Thìn (2-5-2012)
Niệm Phật Đường các Xã trực thuộc B Đ D Phật Giáo
Huyện Phú Lộc
NHỮNG HÌNH ẢNH TRONG NGÀY 13-4 Nhâm Thìn 
 (3-5-2012) Viếng nghĩa trang Liệt sĩ Xã Vinh Hưng
Album ảnh
NHỮNG HÌNH ẢNH TRONG NGÀY 13-4 Nhâm Thìn 
 (3-5-2012) Ảnh tổng hợp
 NGÀY 13-4 Nhâm Thìn (3-5-2012)
Lễ phát thưởng cho HS giỏi

NHỮNG HÌNH ẢNH TRONG NGÀY 13-4Nhâm Thìn (3-5-2012)
NGÀY 13-4 Nhâm Thìn  (3-5-2012)
Album Sư Cô Chúc Hiếu thuyết pháp
Ngày 13-4 Nhâm Thìn   (3-5-2012) 
Album ảnh Phóng sanh đăng tại Phá Tam Giang
NHỮNG HÌNH ẢNH TRONG NGÀY 14-4 Nhâm Thìn
 (4-5-2012) 
Album ảnh Gia Đình Phật Tử tập trung cắm trại hộ lễ 

NHỮNG HÌNH ẢNH TRONG NGÀY 14-4 Nhâm Thìn
 (4-5-2012)
Album thi cắm hoa
NHỮNG HÌNH ẢNH TRONG NGÀY 14-4 Nhâm Thìn
 (4-5-2012)
Album ảnh Văn nghệ chào mừng Đại Lễ
NHỮNG HÌNH ẢNH TRONG NGÀY 15-4 Nhâm Thìn
 (5-5-2012)
Album ảnh Đại Lễ Phật Đản 2556
NHỮNG HÌNH ẢNH TRONG NGÀY 15-4 Nhâm Thìn
 (5-5-2012)
Album ảnh Đại Lễ Phật Đản 2556 (P2)