expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

12 thg 8, 2012

ĐẠI LỄ VU LAN THẮNG HỘI PL: 2556


CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI LỄ VU LAN THẮNG HỘI PL: 2556
CHÙA DIÊM PHỤNG – VINH HƯNG - PHÚ LỘC – TT HUẾ

·   Ngày 11 tháng 07 năm Nhâm Thìn (27/8/2012)
-09h00 :       Lễ Bạch Phật Khai Kinh
                                Thỉnh Tiêu Diện Đại Sỹ
-11h00 :       Thỉnh quá cố chư hương linh An vị
-14h00 :       Tụng Kinh Tam Bảo
-19h00 :      Tịnh Độ
·   Ngày 12 tháng 07 năm Nhâm Thìn (28/8/2012)
-06h00 :       Cúng Trà
-08h00 :       Tụng Kinh Vu Lan, Báo Ân
-09h00 :       Tuyên Sớ Danh sách Cầu siêu chư Hương Linh
                                        (Ban Đông Lan, Cây Ghè Đông A & Cây Ghè Đông B)
-10h00 :       Cúng Ngọ, Cúng Tiêu Diện Đại Sỹ
-11h00 :       Tiến Linh
-14h00 :       Tụng Kinh Địa Tạng
-19h00 :      Tịnh Độ
·   Ngày 13 tháng 07 năm Nhâm Thìn (29/8/2012)
-06h00 :        Cúng Trà
-08h00 :       Tụng Kinh Vu Lan, Báo Ân
-09h00 :       Tuyên Sớ Danh sách Cầu siêu chư Hương Linh
                                        (Ban Tây Giáp Thượng, Ban Lương Viện)
-10h00 :       Cúng Ngọ, Cúng Tiêu Diện Đại Sỹ
-11h00 :       Tiến Linh
-14h00 :       Tụng Kinh Địa Tạng
-19h00 :      Tịnh Độ
·   Ngày 14 tháng 07 năm Nhâm Thìn 30/8/2012)
-06h00 :        Cúng Trà
-08h00 :       Tụng Kinh Vu Lan, Báo Ân
-09h00 :       Tuyên Sớ Danh sách Cầu siêu chư Hương Linh
                                        (Ban Tây Giáp Trung, Cây Ghè Tây & Cây Ghè Trung)
-10h00 :        Cúng Ngọ, Cúng Tiêu Diện Đại Sỹ
-11h00 :       Tiến Linh
-14h00 :       Tụng Kinh Địa Tạng
-19h00 :      Sinh hoạt GĐPT
·   Ngày 15 tháng 07 năm Nhâm Thìn 31/8/2012)
-06h00 :       Cúng Trà
-07h00 :       Phật tử vân tập
-08h00 :       Thuyết Pháp (Ý nghĩa ngày Vu Lan)
Do TT Thích Từ Nghiêm, Ủy viên Ban Hoằng Pháp Trung Ương, Trưởng Ban Hoằng Pháp GHPG Thành Phố Đà Nẵng.
-09h30 :       Đại Lễ Chính thức
                + Cung Thỉnh Chư Tôn Đức Chứng Minh quang lâm
                Chánh điện an tọa tại đạo tràng.
                                                                + Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự
                                                                + Thông qua chương trình.
                                                                + Nghi Lễ  cài hoa hồng :
1.      Diễn đọc ý nghĩa cài hoa hồng
2.      Phút mật niệm thiêng liêng tưởng nhớ và kính dâng về Cha Mẹ.
3.      Câu chuyện về Tấm gương Hiếu Hạnh
4.      Cài hoa hồng (Văn Nghệ Vu Lan)
5.      Chư tôn đức Ban Đạo từ
6.      Hồi hướng Công đức
-10h00:         Lễ Cúng Ngọ, Pháp Dâng Y Cúng dường
                                Đại Lễ Cầu Siêu
-11h00:         Tiến Linh
                        -12h00:         Phật tử thọ trai
-14h00:         Đăng Đàn Lược Khoa Chẩn tế
TẠ PHẬT HOÀN KINH - HOÀN MÃN PHÁP SỰ