expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

20 thg 2, 2013

KHAI ĐÀN DƯỢC SƯ CẦU AN


KHAI ĐÀN DƯỢC SƯ CẦU AN
Nguyên Thanh

Đàn Dược Sư

Hôm nay, ngày 11 tháng Giêng Xuân Quý Tỵ (20/02/2013), Chùa Chánh Giác NPĐ Diêm Phụng long trọng tổ chức Lễ khai đàn Dược Sư cầu an theo như chương trình tiếp theo của những ngày đầu năm.
Mở đầu là lễ hưng tác cáo giang sơn, thượng Phan Dược Sư ngũ sắc, sau đó là Lễ khai đàn Dược Sư thất châu dưới sự Sám chủ hành lễ của Đại Đức Thích Vĩnh Tánh, Thư ký Ban Nghi Lễ tỉnh GHPG Thừa Thiên Huế; Phó Ban Đại Diện Phật giáo Thị Xã Hương Thủy, trú trì Chùa Thiên Đồng tại Thị xã Hương Thủy cùng chư tôn đức Tăng trong Đạo tràng kinh sư.
Chiều cùng ngày là Lễ tuyên Sớ Cầu an cho toàn thể Phật tử và nhân dân thuộc Ban Tây Giáp Thượng và Ban Tây Giáp Trung, tối đến là Đàn kinh Dược sư và Dược Sư sám pháp của toàn thể đạo tràng Phật tử Chùa Chánh Giác – Diêm Phụng phúng tụng.
Đàn lễ Dược Sư năm nay với mong muốn cầu nguyện cho toàn thể nhân dân Phật tử tại địa phương luôn được bình an, Tâm Bồ đề được tăng trưởng trong đức tin sâu vào Đức Phật Dược sư với 12 nguyện lớn của Ngài.
Trong thời gian này, thế giới đang trong thời kỳ loạn lạc của chiến tranh, các sắc tộc tôn giáo đang ngày một nguy cơ bất hòa dẫn đến các nỗi đau thương cho nhân loại, hơn thế nữa các tai nạn về thiên tai và sự gia tăng tử vong của tai nạn giao thông sau ngày tết đã tăng lên đột biến, nhất là tại quê nhà đã thương tiếc một gia đình cả 4 sinh mạng vừa bị tử nạn giao thông ở thành phố Bảo Lộc Lâm Đồng với một mất mát đau thương, và còn biết bao oan trái của cuộc đời đang rình rập khắp cả thế gian cho nhân loại.
Vì vậy, đàn Lễ Dược Sư tại Chùa năm nay với mong ước nhờ thần lực của Chư Phật, Chư Đại Bồ tát, chư Hiền thánh tăng, chư vị Dược Xoa Đại tướng luôn hộ vệ thế gian, cầu cho tất cả sớm được an lành hạnh phúc trong ánh từ quang của đại nguyện Đức Phật Dược sư.
Ngưỡng mong Tam bảo chứng minh, Long thần hộ vệ, Phật sự tại Chùa Chánh Giác - NPĐ Diêm Phụng sớm được viên thành y như sở nguyện.
NAM MÔ DƯỢC SƯ HẢI HỘI PHẬT BỒ TÁT MA HA TÁT.

Những hình ảnh chuẩn bị cho Đàn Lễ 

Sư Cô Tịnh Ân với nụ cười hoan hỷ trong việc trang trí Đàn Lễ


Sư Cô Như Phước hay say trong công việcĐĐ Tịnh Đạo quần quật cắm Hoa từ chiều đến tối
Chú Tần Phật tử Chùa Quảng Tế 

Những hình ảnh ngày Lễ khai đàn Dược sư

Lễ thượng Phan Dược Sư ngũ sắc

Tác bạch thỉnh Sưhình ảnh Tuyên Sớ Cầu An của các Ban thuộc NPĐĐĐ Thích Hương Toàn tuyên sớ


Tụng kinh Dược Sư và Sám Dược Sư mỗi tối