expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

15 thg 2, 2013


LỄ CẦU AN
(Ban Tây Giáp Thượng và Tây Giáp Trung)
Tết Quý Tỵ  2013
Nguyên Thanh


Thượng Tọa Thích Phước Minh thăm Chùa Diêm Phung
Tiếp tục chương trình Lễ cầu an đầu xuân tại các Ban, các Xóm làng trên địa bàn xã Vinh Hưng, hôm nay ngày mồng 06 tết. Ban Tây Giáp Thượng đã tổ chức trang nghiêm Lễ An vị Phật Bổn Sư Thích Ca tại Tịnh Đường (nguyên trước đây là miếu âm hồn của xóm) vừa được tôn tạo và Lễ Cầu an cúng thí thực cầu nguyện an lành hạnh phúc cho nhân dân tại địa phương.

Buổi lễ dưới sự chứng minh sám chủ hành lễ của Thượng Tọa Thích Phước Minh – trưởng ban nghi lễ Tỉnh Giáo Hội Phật giáo Thừa Thiên Huế, Thượng Tọa là vị đã có nhân duyên với Phật tử tại ban Tây Giáp thượng từ rất sớm. Sau khi ngõ lời thăm viếng đến toàn thể đồng bào nhân dân phật tử tại đây, Thượng Tọa cùng chư tôn đức Tăng gồm Đại Đức Thích Hồng Nghĩa - Ủy viên Ban Trị sự tỉnh; Phó Ban Đại Diện Phật Giáo huyện Phú Lộc; trú trì Chùa Chánh Giác - NPĐ Diêm phụng,  Đại Đức Thích Đạo Sỹ - Ủy viên kiểm soát Ban Đại Diện Phật Giáo huyện Phú Vang; trú trì Chùa Hà Úc, Đại Đức Thích Phước Bình; là vị đã xuất thân từ mãnh đất quê hương này.
Sau khi buổi lễ hoàn mãn, Thầy trú trì cùng quý Đạo hữu trong ban hộ tự NPĐ Diêm Phụng đã cung thỉnh Thượng Tọa Thích Phước Minh, chư tôn thiền đức Tăng trở về thăm Chùa Chánh Giác – Diêm Phụng. Thượng Tọa Thích Phước Minh nguyên là Chánh Đại Diện Phật giáo huyện Phú Lộc liên tiếp hai nhiệm kỳ nên đã từng gắn bó sâu sắc với Chùa và Đạo hữu Phật tử tại đây. Thượng Tọa cũng là vị đã đặt viên đá Đại trùng tu Chùa vào năm 2001 khi đang đương nhiệm chức vụ Chánh Đại Diện lúc bấy giờ. Sau hơn một thời gian dài không trở về đây, Thượng tọa đã hết sức hoan hỷ tán than khi thấy một ngôi Chùa Chánh Giác Diêm Phụng đã hoàn toàn thay đổi, Chánh Điện trang nghiêm và không gian trước và sau của Chùa đã được đi vào quy củ xứng tầm một ngôi Phạm vũ, sau đó Thượng Tọa đã cùng Thầy trò Chùa Diêm phụng đàm đạo Phật sự, Thượng Tọa đã kể lại những kỷ niệm không thể nào quên trước đây với sự gắn bó tình Đạo, tình Thầy trò khi Thượng tọa đang làm Phật sự tại huyện nhà, Quý Đạo hữu nơi đây luôn mãi ghi nhớ ân đức của Thượng Tọa đã ưu ái và giúp đỡ để Ngôi Chùa Chánh Giác Diêm Phụng mới có ngày khởi sắc hôm nay.
Vào chiều cùng ngày, đúng 14h00 Đại Đức trú trì đã có mặt tại nhà Đạo hữu Hồ văn Cơ trưởng Ban Tây Giáp Trung để làm Lễ Cầu an cho nhân dân bà con Phật tử tại đây. Buổi lễ diễn ra trang nghiêm thanh tịnh làm tăng trưởng tín tâm cho nhân dân Phật tử khi có mặt trong buổi lễ.
16h00 tiếp theo chiều Thầy Trò lại tiếp tục Phật sự cho Lễ an vị Phật, Cầu An tại gia đình đạo hữu Trương Ấu thuộc Ban Đông Lan Làng Phụng Chánh.

Những hình ảnh TT Thích Phước Minh về thăm Chùa Chánh Giác _ NPĐ Diêm Phụng

ĐĐ trú trì - TT Thích Phước Minh
TT hoan hỷ khi nhìn thấy vườn cây cảnh của Chùa


TT Phước Minh kể lại Phật sự khi đương nhiệm Chánh Đại Diện 

ĐĐ Phước Bình - ĐĐ Đạo Sỹ
 Những hình ảnh Lễ Cầu An - Cúng Thí thực tại Ban Tây Giáp Trung

ĐĐ trú trì Chúc tết đầu xuân đến nhân dân Phật tửLễ Thí Thực tại ngã Ba đường

thọ trai sau buổi lễ

các Đạo hữu hậu cần
Những hình ảnh Lễ An vị Phật gia đình Đạo hữu Trương Ấu