expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

22 thg 5, 2013


XE HOA CÚNG DƯỜNG PHẬT ĐẢN
Nguyên Thanh


Đây cũng là lần đầu tiên Chùa Diêm Phụng thiết trí xe Hoa cúng dường Phật đản, với tất cả sự cố gắng bằng tâm lực và trí lực, chiều nay Xe hoa đã hoàn thành theo từng giọt mồ hôi của tiểu
ban thiết trí xe hoa, trong đó chủ lực là những Phật tử thuần thành, những nghệ nhân nghiệp dư trong Ban Tây giáp thượng đã cần mẫn ngày đêm để Chùa Diêm Phụng có được một chiếc xe hoa rực rỡ mang chủ đề “Thiên Long tắm Phật”, mặc dầu chưa chính thức diễn hành nhưng cũng đã được đông đảo bà con Phật tử trên tuyến đường quê hương xe hoa lăn bánh chạy thử qua vỗ tay tán thán hết sức nồng nhiệt.
Xin được tán thán công lao của những Phật tử trong tiểu ban xe hoa, dưới sự chỉ đạo của Thầy trú trì đã hoàn thành viên mãn, nguyện cầu Tam Bảo chứng minh cho đạo tâm cúng dường Phật đản của tất cả quý vị.
            Nam mô công đức lâm Bồ tát Ma ha tát


Những hình ảnh làm xe Hoa
 xe Hoa Chùa Diêm Phụng chính thức hoàn thànhxe Hoa tại Lễ đài Ban Tây giáp trung