expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

5 thg 6, 2013

KIẾN TẠO CỔNG TAM QUAN
Nguyên Thanh
Hình dáng cổng Tam Quan
Trong thời gian qua, được sự phát tâm của quý bà con Phật tử tại  Thành Phố Hồ Chí Minh và quý vị gần xa cũng như các vùng phụ cận, sự hoan hỷ cúng dường của thiện nam tín nữ tại địa phương, ở trong nước và nước ngoài. Tất cả đều hướng tâm về Phật sự kiến tạo Cổng Tam Quan Chùa để Ngôi Chùa Diêm Phụng được trang nghiêm hơn, xứng đáng với cảnh quang thiên nhiên tại đây và là nơi để tất cả những ai đi xa hướng tâm niệm trở về.

Công trình đã được khởi công hơn một tháng nay, Lễ đặt đá đã được tiến hành dưới sự chứng minh của Hòa thượng Thích Chơn Phương, Hòa thượng Thích Trường Sanh, Đại Đức trú trì và hiện tiền chư thiện nam tín nữ Phật tử tại quê hương Diêm Phụng.
Đại diện Phật tử tại TPHCM có Đạo hữu Hoàng Văn Xoa; trưởng ban vận động, Đạo hữu Trần Đình Tâm; phó ban vận động. sự hiện diện của gia đình Đạo hữu Hoàng văn Viêm đại diện cho Phật tử tại hải ngoại cùng tham dự tăng thêm phần long trọng trong nghi thức Lễ Đặt Đá vào ngày 26 tháng 02 năm Quý Tỵ (06/04/2013).
Tất cả đều một tâm nguyện hướng về Tam Bảo cầu nguyện cho Phật sự trọng đại này sớm được thành tựu viên mãn.

NHỮNG HÌNH ẢNH LỄ ĐẶT ĐÁ
          
HT Trường Sanh và Phật tử

HT Chơn Phương đang định vị và nhắm hướng
Lễ thỉnh Lễ Đặt Đá


HT Thích Chơn Phương

HT Thích Trường Sanh


Đạo hữu Hoàng Văn Xoa phát biểu


thư ký Hồ Cơ đọc quyết định thành lập Ban kiến thiết

Đạo hữu Trần Đình Tâm chuyển số tiền 100 triệu đợt 1
cho Đạo hữu thủ quỷ Ban kiến thiết Hoàng Mộng

Đạo hữu Võ Hoàng Sinh trao 10 triệu đồng
của Đạo hữu Võ Hoàng Thanh (USA) phụng cúng
HT chứng minh Ban đạo từ

nghi lễ cầu nguyện


NHỮNG HÌNH ẢNH BẮT ĐẦU KHỞI CÔNG


Đạo hữu phật tử khởi công làm phần móng
NHỮNG HÌNH ẢNH ĐANG THI CÔNG


nhóm thợ Đạo hữu Chơn đang thi công