expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

5 thg 8, 2013

Thiền tâm ca_Số 2: Giữa cõi vô thường

Chương trình Thiền tam ca được phát song tương tác trên website của Ban trị sự GHPGVN tỉnh TT Huế: www.phatgiaohue.vn