expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

29 thg 5, 2014

QUY Y TAM BẢO VÀ THỌ GIỚI BÁT QUAN TRAI
Nguyên Thanh

bầu trời ngày lễ

Hôm nay ngày mồng một tháng 5 năm Giáp Ngọ (29/5/2014), Chùa Chánh Giác – Diêm Phụng tổ chức quy y Tam bảo cho hàng Phật tử tại gia và tổ chức định kỳ thọ Bát Quan trai giới vào các ngày mồng một hàng tháng.
Quang lâm tham dự chứng minh truyền giới có Đại Đức Thích Minh Chính: trưởng ban trị sự GHPGVN huyện Phú Lộc. Sau khi niệm hương cầu nguyện và truyền trao giới Pháp, Đại Đức đã có thời thuyết Pháp về ý nghĩa quy y Tam bảo và Bát quan trai giới, động viên sách tấn Phật tử cố gắng phát huy tinh thần thọ trì giới Pháp, làm người Phật tử chân chính để ích lợi bản thân và xã hội. Trong dịp này có hơn 100 tín đồ phát tâm quy y Tam Bảo và thọ trì giới pháp tại gia tu học.
Tiếp theo chương trình khóa tu Bát quan trai là lễ Quá đường dưới sự hướng dẫn của Đại Đức Thích Hồng Nghĩa, Phó trưởng ban trị sự GHPGVN huyện Phú Lộc; trú trì Chùa Chánh Giác - Diêm Phụng, trước khi hành lễ Đại đức trú trì đã giành nhiều thời gian nói rõ ý nghĩa Lễ Quá đường, hướng dẫn cách thức trong buổi quá đường để tất cả hàng Phật tử nắm rõ lợi ích thiết thực khi tham gia khóa lễ, sau khi nắm rõ các Phật tử đã hành lễ một cách trang nghiêm thanh tịnh.
Và chiều cùng ngày vào lúc 14h là buổi giảng Pháp của Đại Đức Thích Thiện Mỹ, Phó trưởng ban trị sự kiêm trưởng ban Hoằng Pháp GHPGVN huyện Phú Lộc. Các Phật tử thêm thấm sâu giáo lý Phật đà và phương pháp niệm Phật, sau đó hồi hướng ra về thực hành tu tập thời gian còn lại cho trọn một ngày một đêm của khóa tu tập bát quan trai giới.

Một ngày tu tập đầy ý nghĩa và an lạc cho mỗi một đạo hữu Phật tử khi tham gia khóa tu tập, phát huy tinh thần tu học giáo Pháp Phật đà để luôn hoàn thiện mình trong mỗi phút giây đi đến quả vị Vô thượng Bồ đề.
ĐĐ Thích Minh Chính truyền trao giới Pháp

Giới tử thọ giớicác em GĐPT phát tâm quy y Tam Bảo
 Những hình ảnh Lễ Quá đường:Những hình ảnh thuyết Pháp vào lúc 14h:

ĐĐ Thích Thiện Mỹ và Tăng chúng

Thuyết pháp