expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

12 thg 6, 2014

LỄ QUÁ ĐƯỜNG NGÀY RẰM THÁNG NĂM
Nguyên Thanh

Vật phẩm cúng dường

Hôm nay ngày rằm tháng 05 năm Giáp Ngọ (12/06/2014), như bao ngày rằm hằng tháng bà con Phật tử đến Chùa lễ Phật, kỷ niệm húy nguyệt và nghe thuyết Pháp.
Duyên lành hội đủ, Chùa Chánh Giác – Diêm Phụng đã cung đón Đại Đức Thích Thái Tịnh nhân dịp thuyết giảng tại NPĐ Mỷ Lợi, Đại Đức đã hoan hỷ quang lâm Chùa Chánh Giác – Diêm Phụng để trao đổi pháp thoại Phật pháp với bà con Phật tử và cùng dự lễ quá đường với Đại Đức trú trì nhân mùa An cư kiết hạ của chư Tăng.

Trong dịp này bà con xóm Cây ghè Tây (xóm Chùa) kết hợp cùng quý đạo hữu Phật tử trong xóm thành tâm thiết lễ cúng dường ngọ trai quá đường, với những phẩm vật đơn sơ của nhà nông, những trái bí trái bầu… thắm đượm tình quê nhưng đã thể hiện tấm lòng thành kính dâng cúng mười phương Tam Bảo, với tất dạ chí thành cầu nguyện nhờ công đức cúng dường chư Tăng trong những ngày này mà người quá cố sớm được siêu thăng, người còn sống bình an lợi lạc.
Cũng trong ngày này Đại đức trú trì đã trao tặng bằng tán dương công đức của Giáo hội tỉnh đến các Ban phật giáo thuộc NPĐ Diêm Phụng trong việc thiết trí các Lễ đài cúng dường Phật Đản PL: 2558.
Một số hình ảnh buổi lễ:

Đại Đức Thích Pháp Tịnh và Đại Đức Trú Trì

chia sẻ Phật Pháp

thính chúng


Xóm Cây ghè Tây tác bạch cúng dường 

lễ quá đườngniệm Phật kinh hànhnhị vị Đại Đức chia sẻ Phật pháp


tặng bằng tán dương công đức đến Ban Tây Giáp thượng

tặng bằng tán dương công đức đến Ban Tây Giáp trung

tặng bằng tán dương công đức đến Ban Cây ghè tây

tặng bằng tán dương công đức đến Ban Cây ghè trung

tặng bằng tán dương công đức đến Ban Đông lan