expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

5 thg 7, 2014

LỄ HƯNG CÔNG ĐỘNG THỔ
ĐẶT ĐÁ XÂY DỰNG NHÀ HẬU TỔ
Nguyên Thanh

Hòa chung trong những hoạt động Phật sự xây dựng của Chùa Chánh Giác - Diêm Phụng. Hôm ngày 07 tháng 6 năm Giáp Ngọ (02/7/2014), vào lúc 08h00 Đại Đức Thích Hồng Nghĩa trú trì Chùa Chánh Giác Diêm Phụng cùng toàn thể quý đạo hữu trong Ban Hộ tự, Ban huynh trưởng GĐPT NPĐ Diêm Phụng, quý thiện nam tín nữ Phật tử đã tổ chức Lễ hưng công động thổ, đặt đá xây dựng nhà Hậu Tổ tại mãnh đất phía hậu của Chùa.
Hoan hỷ quan lâm chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Chơn Hương: Trú  trì Chùa Quảng tế và Tăng cúng Chùa Quảng tế; bổn sư của Đại Đức trú trì. Về phía địa phương có Đại Đức Thích Minh Chính, Đại Đức Thích Hương Toàn tham dự góp phần cầu nguyện.
Hiện nay, Chùa Chánh Giác - Diêm Phụng chưa có Tổ đường (nhà hậu Tổ) để tôn thờ chư vị Tổ sư, cũng như có nơi trang nghiêm để cung đón chư tôn Thiền đức Tăng Ni và quan khách trở về Chùa khi có những Phật sự quan trọng. Nhà hậu Tổ cũng là một trong những kiến trúc không thể thiếu của một ngôi Chùa Việt nam. Và trong chuyến về thăm quê hương, Phật tử Đoàn Hóa đã khởi tâm cúng dường 50 triệu đồng và kêu gọi sự đóng góp của Phật tử gần xa để khởi công xây dựng Phật sự này.
Sau lễ đặt đá, nhận lời cung thỉnh của thiện nam tín nữ Phật tử Chùa Chánh Giác Diêm Phụng, Hòa thượng chứng minh cùng chư Tăng đã hoan hỷ tham dự Lễ cúng dường ngọ trai quá đường nhân mùa An cư kiết hạ.
Chư tôn thiền đức đã hướng về Tam Bảo cầu nguyện cho Phật sự kiến tạo nhà Tổ sớm được thành tựu viên mãn, đồng thời cầu nguyện cho toàn thể Phật tử luôn tín tâm Tam Bảo, phát Bồ đề tâm tu học chánh giáo Phật đà để lợi lạc cho tự thân, đồng cầu nguyện Pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo.
Những hình ảnh trong ngày lễ: