expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

26 thg 10, 2014

TĂNG NI SINH KHÓA VII HỌC VIỆN PGVN TẠI HUẾ
SINH HOẠT NGOẠI KHÓA TẠI CHÙA CHÁNH GIÁC – DIÊM PHỤNG
Nguyên Thanh

Hôm nay, chủ nhật ngày 26 tháng 10 năm 2014. Tăng Ni sinh lớp K1 và K3 khóa VII Học viện PGVN tại Huế đã có buổi học ngoại khóa tại Chùa Chánh Giác - Diêm Phụng, Vinh hưng, Phú lộc, TT Huế.
Chư tôn đức trong Hội đồng điều hành học viện gồm Đại Đức Thích Thiện Chánh: Giáo thọ sư môn học Lịch sử Phật Giáo Trung Quốc; trưởng đoàn tổ chức buổi  ngoại khóa, Đại Đức Thích Nhật Tuệ: chủ nhiệm lớp Tăng K1 và Ni Sư Thích Nữ Diệu Như: chủ nhiệm lớp Ni K3 cùng toàn thể Tăng Ni sinh hai lớp K1 và K3 của học viện.

8 thg 10, 2014

Lễ cung nghinh Xá lợi tôn trí tại chùa Chánh Giác Diêm Phụng

Đoàn cung nghinh ngọc Xá Lợi Phật và chư Thánh Tăng

Sáng ngày 08 tháng 10 năm 2014 nhằm ngày 15 tháng 09 năm Giáp Ngọ tại chùa Quảng Tế, phường Thủy Xuân, thành phố Huế đã long trọng trang nghiêm diễn ra buổi lễ cung nghinh Xá lợi phật Tổ và chư thánh Tăng về tôn trí tại chùa Chánh Giác – Diêm Phụng, xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

7 thg 10, 2014

Thông báo

                            
THÔNG BÁO
(V/v Cung nghinh Ngọc Xá Lợi Phật và Chư Thánh Tăng)


NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Thưa toàn thể quý đạo hữu Phật tử gần xa.
Chùa Chánh Giác Diêm Phụng có được nhân duyên cung nghinh Ngọc Xá Lợi Phật tổ và chư Thánh Tăng về An vị tại Chánh điện để Tăng Ni Phật tử và bà con nhân dân tại quê nhà có cơ duyên đảnh lễ chiêm bái cúng dường.