expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

23 thg 11, 2014

THĂM LẠI MÁI NHÀ LAM
Nguyên Thanh

                  Ngày mồng 02 tháng 10 năm Giáp Ngọ (23/11/2014); Chùa Chánh Giác - Diêm Phụng và GĐPT Diêm Phụng, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế đã hân hoan chào đón Hòa thượng Thích Trường Sanh trở về quê hương, thăm lại tình Lam nhân ngày sinh hoạt của GĐPT.
                  Hòa thượng Thích Trường Sanh sinh năm Canh Dần (1950) tại làng Diêm Trường Phụng Chánh, là một đoàn sinh GĐPT Diêm Phụng sinh hoạt từ Oanh vũ Nam cho đến trở thành một Huynh trưởng, sau một thời gian thấm nhuần giáo lý Phật đà, Hòa thượng đã quyết chí xuất gia tu học vào năm 16 tuổi, làm đệ tử Cố Tăng Thống trú trì Tổ đình Thuyền Tôn - Huế, gần 50 năm xuất gia tu học và hoằng dương Chánh Pháp tại Việt Nam cũng như ở Úc Châu.
                  Nhân dịp trở về quê hương để chuẩn bị hiếu sự đại tường Thân phụ là cố Phật tử Hoàng Văn Di, Pháp danh Nguyên Dõng tự Đại Lực, Hòa thượng đã trở lại mái chùa Chánh Giác - Diêm Phụng, nơi ươm mầm hạt giống Bồ Đề mà ngày xưa Hòa thượng đã khoác trên mình chiếc áo lam trong mái ấm tình lam của người Phật tử. Để hôm nay, cho dù Hòa thượng vân du hoằng hóa độ sanh khắp năm châu bốn biển những vẫn luôn in sâu những kỷ niệm vơi đầy với những nỗi niềm khắc khỏi hướng về.
       Trong dịp này Hòa thượng đã thuyết pháp sách tấn các Huynh trưởng, Đoàn sinh GĐPT phải luôn cố gắng hơn nữa với đức tin vào giáo lý của Phật, chỉ có niềm tin chân chính mới mong giữ trọn tình Lam, khơi nguồn tâm Phật trong mỗi con người. Hòa thượng luôn thao thức cho thế hệ nối tiếp khi hình bóng đạo đức con người ngày một mai một, và mong mỏi phát triển nền móng cho đạo Pháp, cho màu Lam luôn được phát huy đúng nghĩa, để lớp lớp thế hệ đã qua, lớp lớp những người đi trước mãi được tiếp bước cho thế hệ ngày sau.
        Thay mặt chùa Chánh Giác Diêm Phụng, Đại đức trú trì Thích Hồng Nghĩa đã đảnh lễ niệm ân Hòa thượng. Tiếp đến, Huynh trưởng Hoàng Minh Quân đã phát biểu cảm tạ,  tình cảm và đạo tình sâu sắc không phải hôm nay mà đã một thời gian dài, dù ở xa quê hương nhưng Hòa thượng vẫn luôn là người tiên phong che chở, giúp đỡ cho GĐPT Diêm Phụng nói riêng và các GĐPT tại tỉnh TT. Huế nói chung. Đạo tình gắng bó này tất cả đều xuất phát từ tình lam và tấm lòng Từ bi của người con Phật đang trên con đường thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sanh.
                  Trước đó Hòa thượng và Đại đức trú trì đã có chuyến thăm viếng Hòa thượng Thích Chơn Hương và Chùa Quảng Tế.

Những hình ảnh ghi nhận được:

Hòa thượng Thích Trường Sanh - Hòa thượng Thích Chơn Hương
 

 

GĐPT Diêm Phụng đảnh lễ cung thỉnh Hòa thượng
Huynh trưởng Hoàng Minh Quân tác bạch


Hòa thượng Thích Trường Sanh


Hòa thượng thuyết pháp và chia sẻ


chụp hình lưu niệm


mầm non đạo pháp