expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

1 thg 4, 2015

Phái đoàn Ủy Ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội thăm và làm việc với BTS GHPGVN tỉnh

Chiều ngày 01 tháng 04 năm 2015 tại Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế, số 01 đường Sư Liễu Quán, phường Trường An, TP. Huế; phái đoàn Uỷ Ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội khoá XIII đã có chuyến thăm và làm việc với BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế.
Dẫn đầu phái đoàn thăm và làm việc có ông Trịnh Ngọc Thạch - Phó Chủ nhiệm Ủy Ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc Hội cùng quý vị Uỷ viên Thường Trực; Hoà thượng Thích Chơn Thiện - Phó Chủ tịch TT HĐTS GHPGVN, Đại biểu Quốc hội tỉnh TT. Huế; Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội cùng các Đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố; Đại diện HĐND tỉnh TT. Huế; Ban Tôn giáo Chính phủ; Bộ Nội vụ cùng quý vị theo phái đoàn.
Đón tiếp thân mật phái đoàn tại Văn phòng BTS có Hòa thượng Thích Khế Chơn - UVTT HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế; chư tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế cùng chư tôn đức Tăng Ni các Ban Ngành trực thuộc.
Mục đích của chuyến thăm và làm việc lần này của phái đoàn nhằm khảo sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo tại BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế.
Thay mặt Thường trực BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế, Hòa thượng Thích Khế Chơn đã báo cáo tình hình công tác phật sự tại tỉnh nhà. Trong thời gian qua và hiện nay, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT. Huế đã thực hiện các công tác Phật sự trên tinh thần phát huy truyền thống tốt đẹp, vững mạnh của Phật giáo xứ Huế, thực hiện đúng đường hướng của Hiến chương GHPGVN, Quy chế hoạt động Phật sự các cấp, Nội quy các Ban Ngành Viện do HĐTS GHPGVN ban hành, đồng thời tuân thủ Hiến pháp, Pháp Luật của Nhà nước CHXHVN, trong đó là Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo và Nghị định 92 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo. Đồng thời, Hoà thượng cũng đã báo cáo chi tiết về các công tác Phật sự của tỉnh nhà như: vấn đề phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử, thuyên chuyển Tăng Ni sinh hoạt Phật sự, việc cử chư Tăng trú trì, hướng dẫn chánh pháp, hỗ trợ cho công tác Phật sự tại các tự viện do người Việt kiều tại Pakse, tỉnh Champasak và tỉnh Savannakhet, nước CHDCND Lào; các cơ sở từ thiện về lãnh vực y tế, giáo dục mầm non, trường dạy nghề; vấn đề giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tự viện, vấn đề về tài sản của các cơ sở tự viện, quản lý và sử dụng các nguồn công đức, quyên góp và việc xây dựng, sửa chữa các cơ sở tự viện...
Tại buổi làm việc đã nhận được các ý kiến đề xuất, kiến nghị của chư tôn đức BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế về hoạt động tôn giáo, sinh hoạt tôn giáo, các hoạt động từ thiện, nhân đạo, về việc giao đất, các tài sản của cơ sở tín ngưỡng... để trình với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ban, ngành và Chính quyền địa phương. Đồng thời, có những ý kiến đánh giá Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo và những vấn đề cần hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung để xây dựng Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.
Phát biểu đúc kết buổi làm việc, ông Trịnh Ngọc Thạch đã nhấn mạnh Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ban, ngành và chính quyền sẽ tiếp tục quan tâm và phối hợp thực hiện, giải quyết các công tác Phật sự tại địa phương; vấn đề đẩy nhanh tiến độ giải quyết những kiến nghị, nhu cầu của Tăng Ni Phật tử tại tỉnh nhà còn tồn đọng; quan tâm nghiên cứu, lấy ý kiến bổ sung để nâng Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo thành Luật tín ngưỡng tôn giáo trong thời gian đến.
Một số hình ảnh của buổi lễ:

Đại đức Thích Quang Tư giới thiệu chư tôn đức đón tiếp 
  Giới thiệu phái đoàn thăm và làm việc

  Ông Trịnh Ngọc Thạch phát biểu mở đầu

  Hòa thượng Thích Khế Chơn báo cáo công tác Phật sự tại tỉnh nhà
 


  Các ý kiến đóng góp, đề xuất, kiến nghị
 

  Đúc kết buổi làm việc

  Hòa thượng Thích Khế Chơn phát biểu niệm ân
     
Chớp ảnh lưu niệm
Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh TT. Huế