expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

12 thg 5, 2015

Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh TT. Huế tổ chức hội nghị Tăng Ni năm 2015

Chiều ngày 11 tháng 05 năm 2015 (23/03 năm Ất Mùi) tại Giảng đường Từ Đàm, số 01 đường Sư Liễu Quán, phường Trường An, thành phố Huế; Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh TT. Huế đã tiến hành tổ chức Hội nghị Tăng Ni năm 2015.
Quang lâm chứng minh, tham dự hội nghị có Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Phương - Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế; chư tôn đức Giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT. Huế; chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT. Huế; chư tôn đức Tăng Ni các Ban Ngành trực thuộc BTS; chư tôn đức Tăng Ni GHPGVN các huyện, thị xã cùng chư tôn đức Tăng Ni các tổ đình, thiền viện, tự viện, tịnh xá, tịnh thất, Niệm Phật Đường trên toàn tỉnh.

  Hòa thượng Thích Chơn Hương cùng chư tôn đức dâng lời tác bạch cung thỉnh

  Cung thỉnh chư tôn thiền đức

  Niệm Phật cầu gia bị




  Đại đức Thích Nhật Minh thông qua chương trình hội nghị
Hòa thượng Thích Chơn Hương – UV HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế đã đọc diễn văn khai mạc hội nghị. Hòa thượng nhấn mạnh rằng: “Tăng Ni là tập thể trụ cột trong GHPGVN, sống, tu học, hành đạo và điều hành sinh hoạt mọi Phật sự tại đơn vị cơ sở của Giáo hội là các Tổ đình, Tự viện, Tu viện, Tịnh viện, Tịnh xá, Tịnh thất, Niệm Phật Đường… có nhiệm vụ truyền trì chánh pháp, chấn chỉnh nếp sống sinh hoạt tín ngưỡng của đạo Phật theo đúng chánh pháp, lấy chánh pháp làm nền tảng và áp dụng trong đời sống hiện thực, rồi tiếp nối và phát huy truyền thống Phật giáo Việt Nam”.




  Hòa thượng Thích Chơn Hương đọc diễn văn khai mạc hội nghị




Thượng tọa Thích Thông Đạt - Chánh Thư ký Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế đã báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015 của Ban Tăng sự tỉnh nhà.


  Thượng tọa Thích Thông Đạt báo cáo công tác Phật sự



Thượng tọa Thích Giác Đạo - Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Pháp chế GHPGVN tỉnh TT. Huế, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh TT. Huế đã triển khai hội nghị. Hội nghị diễn ra nhằm triển khai một số Phật sự, lấy ý kiến của Tăng Ni, xin sự chỉ đạo của chư tôn Giáo phẩm hầu ổn định và phát huy đời sống tu tập của Tăng Ni tại trú xứ, vừa bảo tồn giá trị văn hóa đạo đức truyền thống Giới Định Tuệ, Văn Tư Tu, Bi Trí Dũng, vừa khám phá phát triển những nhân tố tinh hoa phù hợp với thời đại khoa học phát triển và hội nhập. Hội nghị đã triển khai tham khảo các ý kiến chư tôn thiền đức Tăng Ni về hình thức kiểm Tăng trong các kỳ Bố tát An cư tập trung, Hành đường, Cung thỉnh chư tôn đức Chứng minh, chủ tọa tại các trú xứ an cư, các đề tài thuyết giảng tại các trú xứ an cư...


  Thượng tọa Thích Giác Đạo triển khai hội nghị




Chư tôn thiền đức phát biểu, chia sẻ, góp ý xây dựng 



Hòa thượng Thích Khế Chơn – UVTT HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế đã có lời phát biểu chỉ đạo hội nghị. Mong rằng trong thời gian đến, Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh nhà cố gắng tham gia hoạt động tích cực cúng dường Đại lễ Phật Đản PL.2559 và những định hướng của chư Tăng Ni trong mùa an cư sắp đến, ổn định việc thuyết giới cho chúng Sadi tại các tự viện để có nền tảng cho việc thọ Đại giới trong những năm sắp đến, thống kê các tự viện, lập danh sách chư Tăng Ni để quản lý cơ sở và nhân sự của Giáo hội tỉnh nhà để tiếp nối mạng mạch của Như Lai, có tính kế thừa hầu đưa ngôi nhà Phật pháp ngày càng xương minh. Đồng thời Hòa thượng cũng cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho toàn thể chư tôn đức Tăng Ni thành tựu mọi công tác Phật sự, lợi lạc quần sinh.



  Hòa thượng Thích Khế Chơn phát biểu chỉ đạo


Ban đạo từ tại hội nghị, Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Phương đã tán dương những Phật sự mà toàn thể chư tôn đức Ban Tăng sự đã hoàn thành trong năm vừa qua, bên cạnh đó Trưởng lão Hòa thượng cũng đã nêu một số hạn chế trong công tác sinh hoạt tu học của chư Tăng Ni. Trưởng lão Hòa thượng cũng mong rằng trong thời gian đến, thời gian diễn ra An cư, chư Tăng toàn tỉnh luôn cố gắng hòa hợp, thúc liễm thân tâm trau dồi Giới hạnh, tu tập Định Huệ và thực hiện hữu hiệu phương châm hoạt động của Giáo hội PGVN: “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”.  


  Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Phương ban đạo từ

Hồi hướng công đức         
Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh TT. Huế