expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

8 thg 5, 2015

BTS GHPGVN tỉnh tổ chức Hội nghị mở rộng triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2559

Chiều ngày 05 tháng 05 năm 2015 tức ngày 17 tháng 03 năm Ất Mùi, tại Giảng đường Từ Đàm; Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT. Huế đã tiến hành tổ chức Hội nghị mở rộng triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật Đản Pl. 2559 – Dl. 2015.
Quang lâm chứng minh, tham dự cuộc họp có chư tôn đức Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế; chư tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế; chư tôn đức Tăng Ni Ban Tổ chức Đại lễ Phật Đản PL.2559; chư tôn đức Tăng Ni các Ban ngành trực thuộc Ban Trị sự, Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị xã; Ban Hộ tự, Huynh trưởng GĐPT các Niệm Phật đường cùng Ban Điều hành các Đạo tràng, Đoàn chúng Cư sĩ Phật tử trên địa bàn tỉnh.
Phiên họp này nhằm mục đích triển khai các nội dung trong chương trình Đại lễ Phật Đản PL.2559 tại tỉnh TT. Huế theo Thông bạch 050 /TB.HĐTS của HĐTS GHPGVN về việc Hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2559 và kết quả các phiên họp của Ban Trị sự, Ban Tổ Chức Đại lễ Phật đản Pl.2559 về việc triển khai tổ chức Đại lễ Phật đản Pl. 2559 - Dl.2015 tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
Hoà Thượng Thích Đức Thanh – UVTT HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT Huế đã tuyên đọc Thông bạch Hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản của Hội Đồng Trị Sự GHPGVN. Tiếp đến, Đại đức Thích Quang Tư - Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế đã đọc Thông tư số 032/2015/TT-BTS của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT. Huế về việc triển khai Đại lễ Phật Đản Pl.2559 tại tỉnh nhà.
Một số nội dung cụ thể được triển khai trong phiên họp lần này như phân công thực hiện các công tác Phật sự cúng dường Đại lễ Phật Đản (đoàn rước Phật, chấp tác tại các lễ đài), thông báo các Ban, ngành, đơn vị phát tâm đăng ký cúng dường xe hoa diễu hành
Tại cuộc họp, Hòa thượng Thích Khế Chơn - UVTT HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT. Huế, Phó Trưởng Ban Thường trực BTC Đại lễ Phật Đản Pl.2559 tại tỉnh TT. Huế đã chủ trì và triển khai kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật Đản Pl.2559. Cuộc họp cũng đã nhận được các ý kiến đóng góp tích cực nhằm mục đích đẩy nhanh công tác chuẩn bị cho Đại lễ để hoàn thành tốt các công tác Phật sự do Giáo hội giao phó.
Một số hình ảnh ghi nhận được:
  Niệm Phật cầu gia bị  Đại đức Thích Thiện Tuệ thông qua chương trình

  Hòa thượng Thích Đức Thanh tuyên đọc Thông bạch Hướng dẫn Tổ chức Đại lễ Phật Đản của HĐTS
  Đại đức Thích Quang Tư đọc Thông tư của BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế về việc triển khai Đại lễ Phật ĐảnHòa thượng Thích Khế Chơn chủ trì triển khai kế hoạc Tổ chức Đại lễ 
Hòa thượng Thích Hải Ấn phát biểu, hướng dẫn, chia sẻ 

  Quý Đạo hữu Phật tử đóng góp ý kiến và đặt ra những câu hỏi liên quan


  Hồi hướng công đức
   
Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh TT. Huế