expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

8 thg 5, 2015

Chương trình Tuần lễ Phật đản Phật lịch 2559 tại Thừa Thiên Huế

Tại Thừa Thiên Huế, Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tổ chức trang nghiêm trọng thể Đại lễ Phật đản trong tinh thần, ý nghĩa Từ bi - Trí tuệ của Đức Phật để kỷ niệm cúng dường ngày đản sanh Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, cầu nguyện Tổ quốc vinh quang, Đạo pháp trường tồn, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
BAN TRỊ SỰ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG TRÌNH
TUẦN LỄ PHẬT ĐẢN PHẬT LỊCH 2559 TẠI THỪA THIÊN HUẾ
từ Mùng 8 đến Rằm tháng 4 năm Ất Mùi  (18.5-01.6.2015)

01.4 Ất Mùi
(Thứ hai 18.5.2015)
07 giờ
Bắt đầu thiết trí Lễ đài và trang hoàng cờ đèn, biểu ngữ tại các t viện, tư gia và nơi công cộng

05.4 Ất Mùi
(Thứ Sáu 22.5.2015)
07 giờ
Hạ thủy 7 hoa sen trên sông Hương trước Nghinh Lương đình

07.4 Ất Mùi
(Chủ Nhật 24.5.2015)
13 giờ
18 giờ
Tổng duyệt văn nghệ “Ca mừng khánh đản” tại Giảng đường Từ Đàm
Tọa đàm “Phật giáo với tuổi trẻ” tại Trung tâm VHPG Liễu Quán

08.4 Ất Mùi
(Thứ Hai 25.5.2015)
14 giờ
16 giờ
19 giờ
Lễ Khai kinh tại Tổ đình Từ Đàm và tụng kinh Pháp Hoa suốt tuần lễ
Lễ Khai mạc triển lãm tại Trung tâm văn hóa Phật giáo Liễu Quán
Lễ Thắp sáng Hoa sen trên sông Hương tại Nghinh Lương đình

09.4 Ất Mùi
(Thứ Ba 26.5.2015)
08 giờ

Thăm viếng các gia đình Thánh Tử Đạo


10-13.4 Ất Mùi
(27-30.5.2015)

Thăm viếng và tặng quà đến các bệnh nhân, các Hội người mù, các hộ nghèo và diện chính sách

11.4 Ất Mùi
(Thứ Năm 28.5.2015)
08 giờ
Thăm Lễ đài huyện thị và các điểm trang hoàng biểu tượng Phật giáo

12.4 Ất Mùi
(Thứ Sáu 29.5.2015)
16 giờ
Đặt vòng hoa tại Nghĩa trang Liệt sỹ thành phố Huế và dâng hoa tưởng niệm tại Đài Thánh tử đạo

13.4 Ất Mùi
(Thứ Bảy 30.5.2015)
07 giờ
18 giờ

19 giờ
Cắm trại ngành Oanh GĐPT tỉnh tại Công viên Bia Quốc Học
Diễu hành xe hoa trong thành phố Huế (tập trung lúc 16 giờ tại Bia Quốc Học)
Trình diễn Văn nghệ Cúng dường Phật đản tại Bia Quốc Học

14.4 Ất Mùi
Chủ Nhật 31.5.2015)
17 giờ
Lễ Mộc dục tại Lễ đài Diệu Đế - Lễ Rước Phật cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình từ Diệu Đế đến Từ Đàm (đi bộ)

15.4 Ất Mùi
(Thứ Hai 01.6.2015)
06 giờ
18 giờ
Lễ Chính thức Phật đản Phật lịch 2559 tại Tổ đình Từ Đàm
Diễu hành xe hoa (xe hoa tập trung tại Tổ đình Từ Đàm lúc 16 giờ. Khai mạc và diễu hành trong thành phố và tiến về các huyện)

                                                                                                                                                                 BAN TỔ CHỨC
 
  GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           TỈNH THỪA THIÊN HUẾ                                                                               Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
                     --------------------------------------------                                                                     --------------------- µ -------------------
                    BAN TRỊ SỰ
                  Số 033/2015/TT-BTS                                                                                 PL.2558. Huế, ngày 17 tháng 4 năm 2015
                       
THƯ KÊU GỌI
                                                               v/v cúng dường công đức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2559

Kính gởi:    - Chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni
                    trú trì các Tổ đình, Tu viện, Tịnh viện, Thiền viện, Tịnh xá, Tịnh thất
                  - Quý Ban Ngành trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Thừa Thiên Huế
                              - Quý Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Huyện, Thị xã
                              - Ban Hộ tự Niệm Phật đường, Ban Huynh trưởng GĐPT, Đạo tràng Đoàn Chúng

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Từ nhiều năm qua, Đại lễ Phật đản tại Thừa Thiên Huế chúng ta đã được Giáo hội cùng Tăng Ni, Phật tử tỉnh nhà tổ chức trang nghiêm trọng thể và trở thành truyền thống tốt đẹp.

Năm nay, Đại lễ Phật đản được tổ chức từ Mồng 8 đến Rằm tháng Tư năm Ất Mùi với nhiều chương trình nhằm phát huy những giá trị lịch sử văn hóa đạo đức Phật giáo như thiết trí lễ đài và 7 hoa sen trên song Hương, trang hoàng cờ đèn biểu ngữ nơi công cộng; tổ chức đoàn rước Phật cầu nguyện hòa bình thế giới, quốc thái dân an; triển lãm, tọa đàm, thuyết pháp với chủ đề “Phật giáo với tuổi trẻ”; diễu hành xe hoa, văn nghệ, phóng sanh đăng; từ thiện xã hội, thăm viếng các gia đình Thánh tử đạo...

Với tầm vóc và ý nghĩa của Đại lễ, nên việc tổ chức Tuần lễ Phật đản năm nay đòi hỏi kinh phí khá lớn, vì vậy, Giáo hội tha thiết kêu gọi sự ủng hộ của chư Tôn đức Tăng Ni, mỗi tự viện đóng góp công đức tối thiểu 5 triệu đồng - và sự phát tâm hoan hỷ cúng dường tịnh tài của cư sĩ Phật tử thiện tâm hộ trì Phật pháp.
Kính mong chư Tôn đức và quý thiện tín Phật tử hoan hỷ đáp ứng lời kêu gọi này.
Nguyện cầu Phật Tổ gia hộ chư Tôn đức và quý Phật tử thân tâm an lạc, vạn sự cát tường.


                                                                                                                   TM. BAN TRỊ SỰ
Nơi nhận:                                                                                                        TRƯỞNG BAN
- Như trên
- Lưu VP.


                                                                                                     Hòa thượng THÍCH ĐỨC PHƯƠNG