expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

27 thg 5, 2015

TT. Huế: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh họp triển khai tổ chức An cư kiết hạ năm Ất Mùi

Chiều ngày 26 tháng 05 năm 2015 (09/04 năm Ất Mùi) tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT. Huế, 01 Sư Liễu Quán, phường Trường An, thành phố Huế; Ban Trị sự Phật giáo tỉnh họp triển khai tổ chức An cư kiết hạ năm Ất Mùi năm Ất Mùi.
Quang lâm tham dự phiên họp có chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế; chư tôn đức Tăng Ni Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh TT. Huế; chư tôn đức Tăng Ni tại tỉnh TT. Huế.
Một số nội dung triển khai trong phiên họp như Tuyên đọc Thông bạch an cư kiết hạ năm Ất Mùi của HĐTS, cung thỉnh Chứng minh - cố vấn, thành lập Ban chỉ đạo, Ban điều hành an cư tập trung tại các trú xứ Từ Đàm, Huyền Không, Diệu Đức, Hồng Ân, Diệu Viên, Diệu Hỷ. Phiên họp cũng bàn về vấn chọn đề tài sinh hoạt hàng kỳ an cư tập trung, thỉnh TƯGH thuyết giảng trong các kỳ an cư. Phân công các Ban ngành chuẩn bị nội dung sinh hoạt, Đăng ký cúng dường, Phân công hành đường…
Một số ý kiến đóng góp trong phiên họp nhằm thực hiện tốt hơn công việc tổ chức an cư và có phương pháp tu tập nghiêm túc để kỳ an cư kiết hạ năm Ất Mùi - PL.2559 tại tỉnh Thừa Thiên Huế được thành tựu viên mãn.  
Một số hình ảnh ghi nhận được: 

  Hòa thượng Thích Khế Chơn phát biểu mở đầu
  Thượng tọa Thích Huệ Phước thông qua chương trình họp


  Hòa thượng Thích Chơn Hương tuyên đọc Thông bạch của HĐTS về an cư kiết hạ năm Ất Mùi   Đúc kết buổi họp      
Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh TT. Huế