expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

1 thg 6, 2015

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức lễ thọ an cư kiết hạ năm Ất Mùi DL.2015

Sáng ngày 31 tháng 05 năm 2015 nhằm ngày 14 tháng 04 năm Ất Mùi tại Bảo điện chùa Từ Đàm, số 01 đường Sư Liễu Quán, phường Trường An, thành phố Huế đã trang nghiêm diễn ra Lễ thọ an cư kiết hạ năm Ất Mùi PL.2559.
Quang lâm chứng minh, tham dự có Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Phương - Phó pháp chủ HĐCM GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế; chư tôn đức Giáo phẩm chứng minh BanTrị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế; chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT. Huế; chư tôn đức Tăng Ni các tổ đình, tự viện, thiền viện, tịnh xá, tịnh thất cùng toàn thể chư tôn đức Tăng Ni đăng ký an cư kiết hạ trên địa bàn tỉnh.
Trước khi buổi lễ thọ an cư trang nghiêm được diễn ra, Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Phương đã chủ trì buổi họp an cư tại Giảng đường Từ Đàm với sự tham dự đông đủ của chư tôn thiền đức Tăng Ni GHPGVN tỉnh TT. Huế. Mùa an cư kiết hạ Phật lịch 2559, chư Tăng an cư tại các trú xứ Tự viện (theo truyền thống), chư Ni đăng ký an cư tại 4 trú xứ: Diệu Đức, Hồng Ân, Diệu Viên và Diệu Hỷ. Vào các ngày Bố tát, chư Tăng vân tập về Tổ đình Từ Đàm an cư tập trung với các nội dung: Kiểm Tăng, Bố tát, Quá đường, Tụng kinh Di giáo, Sinh hoạt - thảo luận; chư Ni vân tập về tại 4 trú xứ đăng ký an cư, sinh hoạt theo nội dung và thời gian biểu như chư Tăng.
Cuộc họp đã thống nhất cung thỉnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Phương làm Y chỉ luật sư và tác pháp Yết ma thọ an cư.
Ban đạo từ tại buổi họp, Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Phương đã có lời nhắn gửi đến toàn thể chư tôn thiền đức Tăng Ni GHPGVN tỉnh TT. Huế thọ an cư trang nghiêm, đúng quy định giới luật, tăng cường đạo tình pháp lữ, phát huy tinh thần đoàn kết hòa hợp và đức tính thanh tịnh của Tăng già nhằm góp phần xây dựng ngôi nhà chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam vững mạnh, để cho mạng mạch chánh pháp trường lưu. Đồng thời Trưởng lão Hòa thượng cũng cầu nguyện Phật Tổ gia hộ chư tôn thiền đức Tăng Ni phước trí trang nghiêm, cửu tuần viên mãn.
Trong không khí trang nghiêm thành kính, toàn thể chư tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni đã đăng lâm Bảo điện Tổ đình Từ Đàm kiết giới thọ an cư.
Năm nay, chư Tăng an cư tại 121 chùa trên địa bàn tỉnh, tổng số danh sách an cư là 623 vị, trong đó Tỳ kheo: 482 vị, Sa di 141 vị. Chư Ni an cư tại 116 chùa, tổng số danh sách là 623 vị, trong đó Tỳ kheo Ni: 426 vị, Thức xoa: 52 vị và Sadi Ni: 145 vị. Riêng chư Tăng Nam Tông sẽ an cư theo truyền thống tại chùa Huyền Không, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tại mỗi trú xứ đều có thành lập Ban Điều hành để chỉ đạo, điều hành các Phật sự trong những kỳ sinh hoạt an cư tập trung.
Một số hình ảnh của buổi lễ:    
 Niệm Phật cầu gia bị
  

  Đại đức Thích Thiện Tuệ thông qua chương trình họp


  
Hòa thượng Thích Chơn Hương phát biểu mở đầu
Đại đức Thích Quang Tư tuyên đọc Thông báo an cư kiết hạ PL.2559
  Thượng tọa Thích Giác Đạo báo cáo số lượng chư Tăng Ni đăng ký


Niệm Phật cung thỉnh Trưởng lão HT Thích Đức Phương là Y chỉ luật sư và Tác pháp Yết ma thọ an cư
  Trưởng lão HT Thích Đức Phương ban đạo từ

  Hòa thượng Thích Huệ Ấn niệm hương bạch Phật    
Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh TT. Huế