expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

19 thg 3, 2016

TT. Huế: Pháp hội Dược Sư Thất Châu nguyện cầu Quốc thái dân an tại chùa Chánh Giác - Diêm Phụng


Ngày 19 tháng 03 năm 2016 (11/02 năm Bính Thân) tại chùa Chánh Giác Diêm Phụng, xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế đã trang nghiêm diễn ra Pháp hội Dược Sư Thất Châu cầu nguyện Quốc thái dân an.
Quang lâm cử hành Pháp hội có chư tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa Đại đức Tăng Ni; quý Ni trưởng, Ni sư và chư Ni các Tổ đình, Tự viện, Niệm Phật Đường cùng rất đông quý Đạo hữu Phật tử thiện tín tỉnh TT. Huế và các tỉnh, thành phố.
Pháp hội Dược Sư Thất Châu diễn ra tại chùa Chánh Giác Diêm Phụng lần này nhằm nguyện cầu Thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, phong điều vũ thuận, quốc thái dân an, tai nạn hạn ách, tật bệnh tiêu trừ và thân tâm thường lạc; Pháp hội được tổ chức gồm hai đàn sáng chiều dưới sự chủ trì của chư tôn Hòa thượng chứng minh cùng 49 chư Tăng (buổi chiều) và quý Ni trưởng chứng minh cùng 49 chư Ni (buổi sáng).
Các buổi lễ được tiến hành trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh và thành kính. Dưới sự hướng dẫn và trì tụng của toàn thể chư tôn đức; quý Đạo hữu Phật tử đã đồng nhất tâm cầu nguyện trong năm mới được sức khỏe, an lạc cho tự thân và sự bình an trong gia đạo. Trong kinh Dược Sư, đức Giáo chủ Thích Ca Mâu Ni đã giới thiệu thế giới Tịnh Lưu Ly của Phật Dược Sư cùng những công hạnh và nguyện lực rộng lớn của Ngài. Đây là những phương thức tối diệu để chỉ cách tự tạo lấy một cảnh giới huy hoàng và tìm được niềm vui bất diệt.
Tại pháp hội, những dòng kinh Dược Sư được vang lên với sự thành kính của chư tôn đức và quý Phật tử tham dự đã tạo nên một không khí đầy trang trọng và ý nghĩa. Pháp Hội Dược Sư Thất Châu không những mang ý nghĩa cầu an, cầu siêu đầu năm mà còn là cơ hội để tạo cho quý Đạo hữu Phật tử tăng thêm niềm tin về Phật pháp. Trong những ngày qua, từ ngày 05/02 đến ngày 11/02 năm Bính Thân, chùa Chánh Giác Diêm Phụng đã tổ chức lễ Hưng tác Thượng Phan Dược Sư Ngũ Sắc, Khai đàn Dược Sư Thất Châu, Tụng kinh Dược Sư, Tuyên sớ cầu an, Cúng Ngọ, Cúng Chúc thực, phóng sanh đăng trên Đầm phá Thủy Tú – Tam Giang. 
Một số hình ảnh của Pháp hội:
- Chư tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức cử hành Pháp hội:
 
 
Chư tôn Hòa thượng Chứng minh, cử hành Pháp hội
 
 
ĐĐ. Thích Hồng Nghĩa dâng lời tác bạch cung thỉnh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cung thỉnh chư tôn thiền đức
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quý Hòa thượng niệm hương bạch Phật
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Quý Ni trưởng, Ni sư, chư Ni cử hành Pháp hội:
 
 
 
 
 
Quý Đạo hữu Phật tử dâng lời tác bạch cung thỉnh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chư tôn đức niệm hương bạch Phật
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh TT. Huế