expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

27 thg 6, 2016

TT.Huế - GĐPT Đốc Sơ: Nhật ký ảnh Lửa trại - Trò chơi lớn - tham quan Thánh Duyên quốc tự


Nhật ký ảnh trại hè 2016 của GĐPT Đốc Sơ tại Chùa Chánh Giác - Diêm PhụngTT.Huế - GĐPT Đốc Sơ: Nhật ký ảnh Lửa trại - Trò chơi lớn - tham quan Thánh Duyên quốc tự
Tối 25/6/2016 (nhằm ngày 21/05/Bính Thân) Ban quản trại đã tổ chức cho các em vui chơi Lửa trại giao lưu với các em đoàn sinh GĐPT Diêm Phụng tại sân chùa Chánh Giác:

TT.Huế: GĐPT Diêm Phụng và GĐPT Đốc Sơ cúng dường quá đường tại Chùa Chánh Giác


rưa ngày 26/6/2016 (nhằm ngày 22/5/Bính Thân) GĐPT Diêm Phụng huyện Phú Lộc, GĐPT Đốc Sơ thành phố Huế và Phật tử Hoàng Thị Thu Hiền - cựu Huynh trưởng GĐPT Diêm Phụng đã tổ chức cúng dường quá đường tại Chùa Chánh Giác - Diêm Phụng.
TT.Huế: GĐPT Diêm Phụng và GĐPT Đốc Sơ cúng dường quá đường tại Chùa Chánh Giác
Dâng lời tác bạch Huynh trưởng Hoàng Minh Quân đã thỉnh cầu Chư Tôn Đức chùa Chánh Giác hoan hỷ thọ nhận và chầu an cho toàn thể được lợi lạc, dõng mạnh, Tinh tấn trên bước đường tu học. Đại đức Thích Hồng Nghĩa - Trú trì và chư tăng Chùa Chánh Giác - Diêm Phụng đã hoan hỷ thọ nhận, cầu an đến toàn thể Ban Huynh trưởng, Đoàn sinh GĐPT Diêm Phụng, GĐPT Đốc Sơ và Gia đình Phật tử Hoàng Thị Thu Hiền.

Sau buổi lễ cúng dường quá đường toàn thể Huynh trưởng và Đoàn sinh GĐPT Diêm Phụng, GĐPT Đốc Sơ đã thọ trai thân mật cùng nhau để gắn kết tình Lam mãi bền vững.

Một số hình ảnh ghi nhận được:
 
Qua duong (39)
 
Qua duong (40)

Qua duong (41)

Qua duong (42)

Qua duong (43)

Qua duong (44)

Qua duong (46)
 
Qua duong (47)
 
Qua duong (48)

Qua duong (49)

Qua duong (50)

Qua duong (51)

Qua duong (52)

Qua duong (57)

Qua duong (58)

Qua duong (59)

Qua duong (60)

Qua duong (61)

Qua duong (62)

Qua duong (63)

Qua duong (67)

Qua duong (68)

Qua duong (1)

Qua duong (2)

Qua duong (4)

Qua duong (3)

Qua duong (5)

Qua duong (6)

Qua duong (7)

Qua duong (8)
 
Qua duong (9)
 
Qua duong (10)
 
 
Qua duong (13)

Qua duong (15)

Qua duong (17)

Qua duong (18)

Qua duong (19)

Qua duong (16)

Qua duong (38)

Qua duong (37)

Qua duong (36)

Qua duong (35)

Qua duong (34)

Qua duong (33)

Qua duong (31)

Qua duong (30)

Qua duong (29)

Qua duong (28)

Qua duong (27)

Qua duong (26)

Qua duong (25)

Qua duong (24)

Qua duong (23)

Qua duong (22)

Qua duong (20)

Qua duong (19)
Tác giả bài viết: Aolamhien.com