expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

27 thg 6, 2016

TT.Huế: Nhật ký ảnh GĐPT Đốc Sơ tổ chức các hoạt động trong trại hè 2016 của GĐ


Chiều ngày 25/6/2016 Ban quản trại tiếp tục tổ chức các hoạt động theo chương trình trại:
Nhật ký ảnh hoạt động:

Các hoạt động vui chơi:
 
IMG 9576
 
IMG 9578

IMG 9585

IMG 9595

IMG 9598

IMG 9604

IMG 9611

IMG 9616

IMG 9619

IMG 9622

IMG 9624

IMG 9629


 
IMG 9631


 
IMG 9632


 
IMG 9634

IMG 9635

IMG 9645


 
IMG 9647

IMG 9652

IMG 9654

IMG 9675

IMG 9678


 
IMG 9681


 
IMG 9688

IMG 9692
 
IMG 9695

IMG 9701

IMG 9709

Buổi chiều cùng ngày Đại đức thích Hồng Nghĩa đã tổ chức cho toàn thể GĐPT Đốc Sơ tham quan Phá Tam Giang bằng xuồng máy, đích thân Đại đức Trú trì và Chư tăng chùa Chánh Giác đưa đoàn tham quan Phá Tam Giang
 
IMG 9719

IMG 9746

IMG 9736

IMG 9743

IMG 9750

IMG 9763

IMG 9756


 
IMG 9738

IMG 9741

IMG 9759

IMG 9763

IMG 9772
Tác giả bài viết: Aolamhien.com