expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

29 thg 7, 2016

Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Phú Lộc lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016-2021

Sáng ngày 28/07/2016 (25/06 năm Bính Thân) Hội trường Nhà Văn hóa huyện Phú Lộc, tỉnh TT. Huế; Ban Trị sự GHPGVN huyện Phú Lộc đã trang nghiêm trọng thể tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016-2021.
Quang lâm chứng minh, tham dự Đại hội có chư tôn đức Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế; chư tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế; chư tôn đức Chứng minh Cố vấn BTS GHPGVN huyện Phú Lộc; chư tônđức Tăng Ni BTS GHPGVN huyện Phú Lộc; chư tôn đức BTS GHPGVN các huyện, thị xã; cùng chư tôn đức Tăng Ni các Tự viện, Niệm Phật Đường trên địa bàn huyện.

27 thg 7, 2016

Phiên trù bị Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Phú Lộc, nhiệm kỳ 2016-2021

Chiều ngày 27/07/2016 (24/06 năm Bính Thân) tại Hội trường Nhà Văn hóa huyện Phú Lộc, tỉnh TT. Huế; Ban Trị sự GHPGVN huyện Phú Lộc đã tiến hành tổ chức phiên trù bị Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện, nhiệm kỳ 2016-2021.
Quang lâm chứng minh, tham dự có HT. Thích Hạnh Trí - Chứng minh Cố vấn BTS GHPGVN huyện Phú Lộc; ĐĐ. Thích Minh Chính - Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Phú Lộc, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội; ĐĐ. Thích Hồng Nghĩa, ĐĐ. Thích Thiện Mỹ - Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Phú Lộc; chư tôn đức BTS GHPGVN huyện; chư tôn đức các Tự viện, Niệm Phật Đường trên địa bàn huyện cùng toàn thể các đại biểu tham dự Đại hội.

18 thg 7, 2016

LỄ THẾ PHÁT XUẤT GIA
Nguyên Đạo

Hôm nay ngày rằm tháng 06 năm Bính Thân PL: 2560 (Thứ hai18/07/2016), hội đủ duyên lành, Chùa Chánh Giác – Diêm Phụng đã tổ chức Lễ thế phát xuất gia cho huynh trưởng đoàn sinh GĐPT Diêm Phụng.