expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

18 thg 8, 2016

ĐẠI LỄ VU LAN THẮNG HỘI PL: 2560

 Quang TuệNhân mùa Vu Lan Thắng Hội PL: 2560, ngày Phật hoan hỷ, ngày Tăng tự tứ, ngày xá tội vong nhân, và cũng chính là ngày mang đậm tính nhân văn của dân tộc Việt Nam, đó là ngày văn hóa của tình người. Với đạo lý “uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây”, hơn thế nữa “đây là ngày mà mỗi một con người Phật tử thể theo lời Phật dạy, nghĩ tưởng đến ân sanh thành dưỡng dục của Cha Mẹ hiện tiền, bảy đời Cha Mẹ quá khứ, noi gương hiếu hạnh của đức Mục Kiền Liên để nguyện làm con thảo.