expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

28 thg 12, 2016

Lễ Khai kinh - Cung thỉnh Giác linh Chung thất Cố Trưởng lão HT. Thích Chơn Thiện

Sáng ngày 25 tháng 12 năm 2016 (27/11/Bính Thân), tại Tổ đình Tường Vân, tổ 16, khu vực 5, phường Thủy Xuân, thành phố Huế đã trang nghiêm trọng thể diễn ra Lễ Khai kinh, Thỉnh Tiêu Diện Đại Sĩ, Cung thỉnh Giác linh Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích ChơnThiện.
Buổi lễ diễn ra trang nghiêm trong thể với sự tham dự đông đủ của Chư Tôn Hòa thượng, Chư Thượng tọa, Đại đức, Tăng Ni và Phật tử các giới thuộc sơn môn pháp phái Tổ đình Tường Vân – Huế.
Hòa thượng Thích Huệ Ấn, Thành vên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự tỉnh GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế đương vi Sám chủ; Hòa thượng Thích Tâm Thọ, HT. Thích Lưu Hòa, Giáo phẩm chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế đương vi nhị vị Chấp lệnh buổi lễ Cung thỉnh Giác Linh Cố Trưởng lão.  
 

 
TT. Thích Lương Nguyên đại diện môn đồ pháp quyến tác bạch cung thỉnh Hòa thượng Sám chủ và Ban Kinh sư.


 
HT. Thích Huệ Ấn, thành viên HĐCM, giáo phẩm chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế.


Hòa thượng Thích Huệ Ấn niêm hương bạch Phật


Lễ khai kinhHòa thượng Sám chủ sái tịnh đàn tràngHT. Thích Giác Đạo, công văn đại lễ tuyên sớ


Lễ Thỉnh Tiêu diện đại sĩ

Cung thỉnh Nhị vị Hòa thượng chấp lệnh, Hòa thượng Sám chủ và Ban Kinh sưHT. Thích Tâm Thọ, đệ nhất chấp lệnhHT. Thích Lưu Hòa, đệ nhị chấp lệnhMôn đồ pháp quyến và thế quyến

Lễ cung thỉnh Giác linh 
Trước đó, lúc 6 giờ sáng cùng ngày, Hòa thượng Thích Giác Đạo, Phó Trưởng Ban Pháp chế TƯ, Phó Trưởng BTS kiêm Trưởng Ban Pháp chế GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, trú trì Tổ đình Kim Tiên - Huế đương vi công văn Đại lễ và Ban Kinh sư cử hành lễ Hưng tác - Thượng phan.
 
 
 
Đại đức Thích Hương Yên, Trưởng pháp tử của Cố Trưởng lão HT. Thích Chơn Thiện 
Ban TTTT GHPGVN huyện A Lưới