expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

24 thg 7, 2017

Khai kinh Đại lễ Trai đàn Cầu siêu các Anh hùng Liệt sĩ

Sáng ngày 24/7/2017 tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Huế; Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT. Huế đã trang nghiêm cử hành lễ Khai kinh - Đại lễ Trai đàn Cầu siêu các Anh hùng Liệt sĩ, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn chiến tranh cầu nguyện Tổ quốc vinh quang, Đạo pháp trường tồn, thế giới hòa binh, chúng sanh an lạc.
Quang lâm chứng minh, cử hành lễ Khai kinh có HT. Thích Huệ Ấn – Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế; HT. Thích Chơn Tế - Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế; HT. Thích Đức Thanh – UVTT HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT. Huế; HT. Thích Khế Chơn – UVTT HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban TT BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế; HT. Thích Huệ Phước – Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế; chư tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế; chư tôn đức Tăng Ni các tự viện, Niệm Phật Đường cùng quý Đạo hữu Phật tử các giới.
Mở đầu buổi lễ, chư tôn Hòa thượng Giáo phẩm Chứng minh đã niệm hương bạch Phật, Hòa thượng Sám chủ Thích Huệ Phước cùng chư tôn đức Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh TT. Huế cử hành lễ Khai kinh, Thỉnh Tiêu diện Đại sĩ và Thỉnh Chư Anh linh Liệt sĩ.
Đại lễ Trai đàn Cầu siêu các Anh hùng Liệt sĩ sẽ được diễn ra trang nghiêm trọng thể trong hai ngày 24,25/7/2017 (2,3 tháng 6 nhuận năm Đinh Dậu) tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Huế nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017). Lễ Tưởng niệm sẽ được trọng thể tổ chức vào lúc 08 giờ ngày 25/7/2017 (03/6 nhuận năm Đinh Dậu), chiều nay (24/7/2017) lúc 18 giờ sẽ diễn ra Lễ Chẩn tế - đốt nến tri ân tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ.
Một số hình ảnh của lễ Khai kinh:   
Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Huế
 
 
 
 
 
 
 
Chư tôn Hòa thượng chứng minh niệm hương bạch Phật
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niệm hương tưởng niệm tại Tượng đài
 
 
 
 
 
 
 
 
HT. Thích Huệ Phước - Sám chủ Đại lễ cử hành lễ Khai kinh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh TT. Huế