expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

24 thg 7, 2017

Thư mời: Tham dự Pháp hội “Vang tiếng kinh cầu” tại chùa Chánh Giác Diêm Phụng

Hướng vọng mùa Vu Lan thắng hội Pl.2561-Dl.2017, chùa Chánh Giác Diêm Phụng tổ chức Pháp hội “Vang tiếng kinh cầu” nhằm góp phần đền đáp ân đức sinh thành dưỡng dục của Cha Mẹ trong hiện tại và quá khứ nhiều đời, phát nguyện truy tiến tiền hậu công đức bách tánh chư hương linh, thuyết pháp lợi sanh, giải oan bạt độ, trai Tăng cúng dường, phóng sanh bố thí, chẩn tế cô hồn nguyện cầu âm siêu dương thái. Đồng thời kết hợp tổ chức khóa tu tâm linh cho thế hệ trẻ tham dự Pháp hội, nhận thức về ý thức trách nhiệm làm con hiếu đạo trong thời đại ngày nay.