expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

8 thg 9, 2017

Một số hình ảnh về Pháp hội “Vang tiếng kinh cầu” tại chùa Chánh Giác Diêm Phụng

Pháp hội “Vang tiếng kinh cầu” được tổ chức trong năm ngày (từ 18-22 tháng 6N năm Đinh Dậu) tại chùa Chánh Giác Diêm Phụng, xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc, tỉnh TT. Huế với nhiều nội dung phong phú, đầy ý nghĩa như các nghi lễ cầu nguyện, giải oan bạt độ, chẩn tế, phóng sanh, cúng dường trai Tăng... cùng các hoạt động tặng quà từ thiện, thuyết giảng Phật pháp, văn nghệ; đến nay pháp hội đã thành tựu viên mãn. Đây là hoạt động Phật sự thiết thực do chùa Chánh Giác Diêm Phụng tổ chức nhân mùa Vu lan thắng hội năm Đinh Dậu, ngày báo hiếu của người con Phật đối với các bậc sinh thành. 
Dưới đây là một số hình ảnh về Pháp hội: