expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

6 thg 7, 2012

Lễ An vị Phật tại Từ Đường của đại Gia đình Hoàng Văn Thư
Ngày16 tháng 5 tân Mão ( 4-7-2012)


Từ đường của PT Đại gia đình Hoàng V Thư, Thanh Thúy

Cổng Từ đường

Bàn thờ Cửu Huyền

Thầy Thích Hồng Nghĩa đang tiến hành lễ an vị Phật