expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

24 thg 1, 2013

THÔNG BÁO


Phật sự tôn tạo Chánh điện Chùa Chánh Giác - Diêm Phụng đã được hoàn mãn tốt đẹp theo đúng thời gian dự tính, hôm nay ngày 13 tháng Chạp năm Nhâm Thìn (24/01/2013) công việc tiến hành cho ngày Lễ an vị Tam Bảo đã được Chư tôn đức Tăng Ni cùng quý Phật tử chuẩn bị chu đáo, và tất cả đã ổn định để ngày Lễ được diễn ra một cách trang nghiêm trọng thể, nay kính thông báo đến quý đạo hữu Phật tử chương trình ngày lễ được diễn ra như sau:

Chánh Điện
Án thờ Bồ tát Quán Âm
Án thờ Bồ tát Địa Tạng
  
THÔNG BÁO
(V/v tham dự lễ an vị Phật và Lễ tất niên năm Nhâm Thìn).

Kính gởi:  Quý thiện nam tín nữ Phật tử gần xa.

Theo tinh thần phiên họp vào đêm mồng 06 tháng Chạp năm Nhâm Thìn, nhằm ngày 17 tháng 01 năm 2013 của Đại Đức trú trì cùng toàn thể Ban Hộ Tự Niệm Phật Đường Diêm Phụng.
Nay kính thông báo đến tất cả quý Đạo hữu Phật tử hoan hỷ tập trung về tại Niệm Phật Đường Diêm Phụng theo chương trình như sau:
* Ngày Rằm tháng Chạp năm Nhâm Thìn(26 / 0 1 /2013)
                  -08h00:            Đạo hữu Phật tử vân tập
                  -08h30:            Thuyết Pháp
                  -09h00:            Cung đón Hòa thượng chứng minh.
Cung đón chư tôn thiền đức Tăng Ni.
                  -09h30:            Lễ Sái Tịnh An Vị Tam Bảo
                  -11h00:            Lễ Tất niên
                  -12h00:            Ngọ trai
Kính mong quý vị hoan hỷ tham dự đúng giờ để chung lo Phật sự.
                  T/M NPĐ Diêm Phụng
            Kính thông báo
         Thư ký Nguyên Tùy HỒ VĂN CƠ


Những hình ảnh chuẩn bị cho ngày Lễ an vị Tam Bảo và Lễ tất niên năm Nhâm Thìn

ĐĐ Thích Chánh Đạo - ĐĐ Thích Tịnh Đạo
ĐĐ Thích Tịnh Đạo đang cắm hoa bàn Tam Bảo
Sư Cô Hạnh Mãn, Chùa Liên Trì TPHCM
Đạo hữu Dương Xuân Chính


Đạo hữu Phật tử tổng vệ sinh sân hậu

Đạo hữu Phó Ban hộ tự Nguyễn Văn Chớ


Những hình ảnh Chùa Chánh Giác - Diêm Phụng (2012)  
  


Sân hậu Chùa