expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

10 thg 8, 2017

Khai kinh Pháp hội “Vang tiếng kinh cầu” tại chùa Chánh Giác Diêm Phụng

Sáng ngày 09 tháng 08 năm 2017 (18/06N năm Đinh Dậu) tại chùa Chánh Giác Diêm Phụng, xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế đã trang nghiêm diễn ra lễ Khai kinh mở đầu Pháp hội “Vang tiếng kinh cầu” hướng vọng Vu lan thắng hội năm Đinh Dậu - PL. 2561.
Quang lâm chứng minh, cử hành buổi lễ có chư tôn Hòa thượng Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế; chư tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế; chư tôn đức Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh TT. Huế; Ban Kinh sư; quý Huynh trưởng, Đoàn sinh GĐPT huyện Phú Lộc và Đạo hữu Phật tử các giới.
Mở đầu buổi lễ, quí Hòa thượng chứng minh đã niệm hương bạch Phật nguyện cầu quá cố tiền hậu công đức bách tánh chư hương linh siêu sanh Phật quốc, quý Đạo hữu Phật tử thân tâm được an tịnh, trọn đạo hiếu trung. Tiếp đến, HT. Thích Huệ Phước – UV HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế, Sám chủ cùng chư tôn đức Ban Kinh sư đã cử hành nghi lễ Bạch Phật khai kinh mở đầu Pháp hội. Pháp hội diễn ra từ ngày 18 - 22 tháng 6 Nhuận năm Đinh Dậu (nhằm ngày 09 – 13 tháng 8 năm 2017).
Một số hình ảnh ghi nhận được:
Chư tôn Hòa thượng Giáo phẩm Chứng minh
 
 
 
 
 
 
ĐĐ. Thích Hồng Nghĩa - Trưởng Ban Tổ chức Pháp hội dâng lời tác bạch
Cung thỉnh chư tôn thiền đức
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chư tôn đức niệm hương bạch Phật
 
 
 
 
 
 
HT. Thích Huệ Phước cử hành lễ Khai kinh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ĐĐ. Thích Thuần Tâm tuyên sớ cầu nguyện
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Trước đó Ban Tổ chức đã cử hành Lễ Thượng Phan:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sáng cùng ngày, quý Đạo tràng Phật tử đã được nghe bài thuyết giảng với chủ đề "Ân nghĩa sinh thành" do TT. Thích Trí Chơn (TP. Hồ Chí Minh) chủ trì và giảng giải.
 
 
 
 
 
Đại đức Trú trì tặng hoa lưu niệm đến Thượng tọa Giảng sư
 
 
 
 
Giới thiệu đề tài thuyết giảng
 
 
TT. Thích Trí Chơn thuyết giảng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiếp đến, ĐĐ.Thích Chí Viên cùng chư tôn đức cử hành lễ Tiến linh.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh TT. Huế