expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

26 thg 4, 2012

THƯ MỜI ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL 2556


THƯ MỜI ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL 2556
Bấm vào hình để xem rõ hơn
BẢY ĐÓA SEN VÀNG NÂNG GÓT TỊNH
BA NGÀN THẾ GIỚI ĐÓN NHƯ LAI

Lại một lần nữa, hàng Phật Tử trên khắp hành tinh, chúng ta lại hân hoan đón mừng, kỷ niệm Phật Lịch 2556 năm. Nếu nói đúng hơn là sinh nhật lần thứ 2636 năm (cộng thêm 80 năm Đức Phật tại thế) của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vì sao vậy?
Vì khi Đức Phật gần nhập Niết Bàn, Ngài A Nan bạch với Phật để chọn niên đại Phật lịch thì Đức Phật không lấy năm Đản sinh vì Ngài nói: Ngài sinh ra cũng giống như bao người chưa làm lợi cho mình và lợi ích cho ai cả. Ngài A Nan bạch với Phật lấy niên đại là năm Phật Đắc Đạo nhưng Đức Phật cũng chưa đồng ý. Đức Phật dạy: Lúc ấy Như Lai chỉ mới lợi ích cho mình chưa làm lợi cho ai cả. Ngài A Nan lại bạch Phật: sau này chọn năm Ngài nhập Niết Bàn để làm niên đại Phật Lịch thì Đức Phật đồng ý. Đức Phật dạy: đến lúc ấy những việc cần làm ta đã làm xong, giáo Pháp cần dạy ta đã thuyết rồi, những người có duyên được độ ta đã độ rồi, tự lợi và lợi tha đã hoàn toàn viên mãn, các vị hãy chọn năm Phật nhập Niết Bàn để làm niên đại Phật Lịch đầu tiên.
Qua những câu chuyện của Đức Phật được kết tập trong Kinh Tạng NiKaYa, chúng ta thấy lòng Từ Bi – Trí Tuệ của Ngài siêu việt đến chừng nào. Ngài sống một đời thiểu dục tri túc không tranh giành quyền lợi với ai, xả bỏ cung vàng điện ngọc vinh hoa phú quý, tầm sư học đạo đi tìm chân lí để giải bớt nỗi khổ đau của con người và tất cả chúng sanh.
Nhân dịp kỷ niệm lần sinh nhật này, hàng Phật tử trên khắp hành tinh nói chung, Phật tử 5 xã khu 3 nói riêng chúng ta tiếp tục ôn lại và học đòi theo đức hạnh Từ Bi – Trí Tuệ của Đức Phật.
Sáng hôm nay, ngày mùng 3 tháng 4 năm Nhâm Thìn, một ngày đẹp trời không khí trong lành, trời quang mây tạnh, ĐĐ THÍCH HỒNG NGHĨA (Trụ trì Chùa Diêm Phụng, trưởng BTC lễ đài chính khu 3 huyện Phú Lộc) và toàn thể bà con Phật tử CHÙA DIÊM PHỤNG hân hoan phấn chấn, bắt tay vào công việc thiết trí trang hoàng lễ đài chính tại khu 3 huyện Phú Lộc.