expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

16 thg 6, 2014

THAM DỰ GIỔ TỔ CHÙA QUẢNG TẾ 18.5

VÀ CÚNG DƯỜNG MÙA AN CƯ KIẾT HẠ  PL: 2558

 Võ Hoàng Sinh


Đoàn cúng dường tại Chùa Quảng tế

Hôm ngày 17 và 18 tháng 5 năm Giáp Ngọ. Toàn thể ban Hộ tự NPĐ Diêm Phụng cùng quý đạo hữu, đoàn sinh GĐPT đã tổ chức hành hương tham dự Lễ húy nhật Tổ sư Chùa Quảng Tế và cúng dường đến các trú xứ An cư kiết hạ của chư Tăng trên trú xứ Thừa thiên Huế.
Vào chiều 17, Ban trị sự GHPGVN huyện Phú Lộc do Đại Đức Thích Minh Chính: trưởng ban trị sự làm trưởng đoàn, kết hợp cùng quý đạo hữu phật tử Chùa Chánh Giác Diêm Phụng đã trở về Chùa Quảng tế đảnh lễ Tổ, đảnh lễ Hòa thượng trú trì Thích Chơn Hương. Chùa Quảng tể nguyên là nơi tu học của Đại Đức Thích Hồng Nghĩa gần 20 năm dưới sự chỉ dạy của Hòa thượng Bổn sư trú trì Chùa Quảng tế, và giờ Đại Đức đã trở về trú trì Chùa Chánh Giác Diêm Phụng thuộc huyện Phú Lộc.
Vì vậy với mối tương quan trong đạo tình khi trở về chốn tổ Chùa Quảng tế, BTS huyện Phú Lộc và Phật tử Chùa Chánh Giác Diêm Phụng đã được diện kiến và chỉ dạy của HT trú trì trong tình đạo thật ấm áp và sâu sắc.
Và tiếp sáng hôm ngày 18 tháng 5, phái đoàn Phật tử Chùa Chánh Giác Diêm Phụng đã đi đảnh lễ các vị tôn túc Hòa thượng và lễ bái thập tự cúng dường tại: Chùa Báo Quốc, Chùa Thiên Minh, Chùa Từ Đàm, Chùa Từ Hóa, Chùa Từ Lâm, Chùa Lam Sơn, Chùa Bảo Lâm, Chùa Ba La Mật… Phái đoàn đã được Chư tôn túc Hòa Thượng, Thượng tọa trú trì các trú xứ an cư tiếp đón, chỉ dạy với những lời đạo từ, làm kim chỉ nam và niềm tin sâu vào ngôi Tam bảo đến các Phật tử, để tất cả luôn vững tin vào giáo lý Phật đà, thực hành theo giáo lý Như Lai ngõ hầu mau chóng vượt qua bến bờ khổ đau để cùng gặp  nhau trên bến bờ giải thoát sanh tử.
Một số hình ảnh tại Chùa tổ Quảng tế và hành lễ thập tự cúng dường:
ĐĐ Minh Chính tác bạch cúng dường tại Chùa Quảng tế


HT Thích Chơn Hương ban đạo từ

chụp hình lưu niệm

Đạo hữu Hoàng Bố tác bạch cúng dường

đảnh lễ cúng dường tại Chùa Từ Hóa 

Chụp hình lưu niệm tại Chùa Từ Hóa

Đảnh lễ cúng dường tại Chùa Báo Quốc

HT Thích Đức Thanh ban đạo từ

Chụp hình lưu niệm

Tháp tổ Chùa Báo quốc

Chùa Từ Đàm

HT Thích Hải Ấn ban đạo từ

chụp hình lưu niệm

Tháp chùa Từ Đàm

Chùa Thọ Đức

chụp hình lưu niệm 

HT Thích Giác Quang ban đạo từ

chụp hình lưu niệm tại Chùa bảo Lâm

Chùa Quảng tế
  
diện kiến trưởng lão HT Thích Đức Phương

HT ban đạo từ

chụp hình lưu niệm với trưởng lão HT

TT Thích Thường Chiếu trú trì Chùa Ba La Mật

vật phẩm cúng dường