expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

7 thg 5, 2017

Ban Tổ chức Đại lễ thăm lễ đài Phật Đản các huyện, thị xã

Sáng ngày 07/05/2017 (12/04 năm Đinh Dậu); các phái đoàn chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Ban Tổ chức Đại lễ Phật Đản PL.2561 đã có chuyến thăm đến Ban Trị sự và lễ đài Phật Đản Pl.2561 các huyện, thị xã.
Phái đoàn Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT. Huế, Ban Tổ chức Đại lễ Phật Đản đã thăm lễ đài và Ban Trị sự GHPGVN các huyện Phong Điền, Quảng Điền, thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy, Phú Vang, Phú Lộc, Nam Đông và A Lưới. 
Tại các đơn vị, chư tôn đức phái đoàn đã được nghe Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị xã phát biểu chào mừng, báo cáo tóm tắt công tác tổ chức Phật đản tại địa phương, nêu rõ những thuận lợi, khó khăn và đề xuất nhu cầu cụ thể trong công tác triển khai Phật sự tại đơn vị mình. 
Phát biểu chỉ đạo nhân chuyến thăm, chư tôn đức Trưởng phái đoàn có lời thăm hỏi chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao về các công tác tổ chức, thiết trí trang hoàng lễ đài, tán dương đạo tâm toàn thể Tăng Ni Phật tử tại đơn vị đã hết lòng vì Phật sự trọng đại này.
Một số hình ảnh thăm tại các đơn vị:
 
- Tại huyện Phong Điền:
 
Niệm Phật cầu gia bị
 
 
ĐĐ. Thích Ngộ Tùng phát biểu chào mừng, báo cáo công tác Phật sự
 
 
 
HT. Thích Tịnh Quang phát biểu chỉ đạo
Tặng quà lưu niệm đến BTS GHPGVN huyện
 
 
 
Chụp hình lưu niệm tại lễ đài BTS GHPGVN huyện
 
- Tại huyện Quảng Điền:
 
 
Niệm Phật cầu gia bị
 
ĐĐ. Thích Hải Đức phát biểu chào mừng, báo cáo công tác Phật sự
 
 
 
 
HT. Thích Tịnh Quang phát biểu chỉ đạo
 
Tặng quà lưu niệm đến BTS GHPGVN huyện
Chụp hình lưu niệm tại lễ đài BTS GHPGVN huyện
 
- Tại thị xã Hương Trà:
 
 
Niệm Phật cầu gia bị
 
 
 
 
 
 
ĐĐ. Thích Hoằng Mãn phát biểu chào mừng, báo cáo công tác Phật sự
HT. Thích Tịnh Quang phát biểu chỉ đạo
 
Tặng quà lưu niệm đến BTS GHPGVN thị xã
 
 
 
Chụp hình lưu niệm tại lễ đài BTS GHPGVN thị xã
 
- Tại thị xã Hương Thủy:
 
 
ĐĐ. Thích Thiện Bửu phát biểu chào mừng, báo cáo công tác Phật sự
 
 
 
HT. Thích Phước Minh phát biểu chỉ đạo
 
 
 
 
 
Tặng quà lưu niệm đến BTS GHPGVN thị xã
 
Chụp hình lưu niệm tại lễ đài BTS GHPGVN thị xã
 
- Tại huyện Phú Vang:
 
 
 
 
 
ĐĐ. Thích Nhật Tuệ phát biểu chào mừng, báo cáo công tác Phật sự
 
 
 
HT. Thích Phước Minh phát biểu chỉ đạo
Tặng quà lưu niệm đến BTS GHPGVN huyện
 
Chụp hình lưu niệm tại lễ đài BTS GHPGVN huyện
 
- Tại huyện Phú Lộc:
 
 
ĐĐ. Thích Hồng Nghĩa phát biểu chào mừng, báo cáo công tác Phật sự
 
 
 
 
HT. Thích Phước Minh phát biểu chỉ đạo
 
 
Tặng quà lưu niệm đến BTS GHPGVN huyện
 
 
 
Chụp hình lưu niệm tại lễ đài BTS GHPGVN huyện
 
- Tại huyện Nam Đông:
 
 
 
TT. Thích Thế Thanh phát biểu chào mừng, báo cáo công tác Phật sự
 
HT. Thích Giác Đạo phát biểu chỉ đạo
Tặng quà lưu niệm đến BTS GHPGVN huyện
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chụp hình lưu niệm tại lễ đài BTS GHPGVN huyện
 
- Tại huyện A Lưới:
 
 
Niệm Phật cầu gia bị
 
 
 
 
 
 
ĐĐ. Thích Tâm Phương phát biểu chào mừng, báo cáo công tác Phật sự
 
 
 
 
 
HT. Thích Huệ Phước phát biểu chỉ đạo
 
 
 
 
 
Tặng quà lưu niệm đến BTS GHPGVN huyện
 
 
Chụp hình lưu niệm tại lễ đài BTS GHPGVN huyện
 
Ban TTTT GHPGVN các huyện, thi xã