expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

22 thg 5, 2013


HÀNH LỄ PHẬT ĐẢN TẠI CÁC BAN
Nguyên Thanh

Lễ đài xóm Chùa

Theo chương trình của Đại Đức  trú trì và Ban hộ tự đã đề ra, trong suốt tuần lễ Phật đản các Lễ đài của các Ban được tuần tự hành lễ và cúng thí thực, với ý nghĩa trên cúng dường chư Phật, dưới cứu khổ chúng sanh. Nên các ban đã chuẩn bị thật chu đáo cho buổi lễ của Lễ đài mình.
Hôm nay ngày 12 tháng 4, chương trình hành lễ của ban Cây ghè Tây và Ban Tây giáp trung được cử hành trang nghiêm trọng thể dưới dự chứng minh của ĐĐ Thích Hồng Nghĩa trú trì Chùa Diêm Phụng và ĐĐ Thích Hương Toàn phó trú trì Chùa Diêm Phụng đặc trách trực tiếp hướng dẫn tu học cho Ban Đông Lan tại Chùa Làng Từ Duyên.

HÀNH LỄ TẠI BAN CÂY GHÈ TÂY "XÓM CHÙA"
HÀNH LỄ TẠI BAN CÂY TÂY GIÁP TRUNG


HÌNH ẢNH LỄ ĐÀI VÀ TỤNG KINH BAN CÂY GHÈ TRUNG " CHÙA BỤT"