expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

15 thg 5, 2013

Lỗi kỹ thuật

Do bị lỗi , web  của Chùa Diêm Phụng  không truy cập được ở địa chỉ cũ mà truy cập vào địa chỉ mới :  www.chuadiemphung.net .
nội dung vẫn không có gì thay đổi.
Mong quý vị thứ lỗi.